TBA

Förstärkning

Förstärkning är ett av de viktigaste begreppen inom beteendeanalys. Förstärkning är när en konsekvens ökar chansen att ett beteende kommer att ske igen. Forskning kring principen förstärkning har gjorts med både människor och djur och det har visat sig vara

Läs mer
TBA

Motivation

När en person inte gör ett önskvärt beteende kallar vi det till vardags ofta att personen inte är motiverad. Ibland pratar vi också så om oss själva, t.ex. genom att säga och tänka vi ska ”vänta in motivationen” eller ”inte

Läs mer
TBA

Self Management

De som har möjlighet jobbar nu hemma i högre utsträckning. Detta medför såklart stora förändringar för många personer, både vuxna och barn. Self management är att arrangera sin miljö med hjälp av beteendestrategier för att öka chansen att göra saker som är bra för en.

Läs mer