Föräldraskapsstöd, Forskning, Problembeteenden

Effektivt föräldraskapsstöd

2019 gjordes en studie för att se vilka strategier som är viktigast i föräldraskapsstöd. Studien definierade tre stycken komponenter som är extra viktiga.

Läs mer