TBA

Förstärkning

Förstärkning är ett av de viktigaste begreppen inom beteendeanalys. Förstärkning är när en konsekvens ökar chansen att ett beteende kommer att ske igen. Forskning kring principen förstärkning har gjorts med både människor och djur och det har visat sig vara en generell princip för hur vi interagerar med vår omgivning.

Exempel på förstärkning

•Jag möter en bekant när jag är ute och promenerar och väljer att hälsa på personen när vi passerar varandra. Personen hälsar tillbaka och ler. Nästa gång jag möter personen hälsar jag igen.

•Johanna spelar ett stycke på pianot. Det låter  fint. Hon spelar piano flera gånger.

•En elev i en klass har problem med ett mattetal. Hon räcker upp handen för att få hjälp, men båda vuxna i klassrummet är upptagna och hon får vänta. Hon ropar då ”Kan jag få hjälp?” och läraren kommer och hjälper till. Nästa gång eleven har ett matteproblem ropar hon direkt ”Kan jag få hjälp?”

•Ett barn med autism imiterar ofta vad andra säger men använder inte språket kommunikativt. Familjen skapar en situation där pappa sitter med duplobitar och säger ”duplo”. När barnet härmar ordet duplo räcker pappa över en duplobit direkt. Barnet börjar kommunicera genom att säga ”duplo!” när han vill leka med duplo.

•Adam brukar åka pendeltåg till jobbet. Pendeltåget strular några dagar och det tar väldigt lång tid att komma fram. Adam tar bilen en dag och kommer till jobbet mycket snabbare. Han väljer nu att ta bilen till jobbet oftare

Allt vi väljer att göra i vardagen är på något vis förstärkt, vi är med andra ord motiverade att göra det vi gör beroende på vad vi varit med om tidigare. Ibland skulle vi må bra av att göra saker som inte är tillräckligt förstärkta direkt i vår vanliga, naturliga, miljö. Då kan vi må bra av lite extra hjälp, t.ex. att någon hjälper oss att spela rätt ton på pianot tills vi blivit så bra på det att vi kan spela en hel melodi eller någon som ger oss positiv feedback när vi spelar rätt, även om melodin inte sitter än.

Förstärkning är med andra ord både en process som sker naturligt för oss alla hela tiden och en procedur vi kan använda. Om man aktivt funderar kan man använda förstärkning medvetet i olika situationer. Det är en viktig del i exempelvis många terapier, föräldraskap och pedagogik.

3 thoughts on “Förstärkning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *