Autism, Etik, Forskning, Problembeteenden

Självskadebeteende hos individer med autism

Det verkar finnas en del missförstånd kring självskadande hos individer med autism, bl.a att det är ok som professionell att låta personer fortsätta självskada. Här är lite info och klargöranden: Det är vanligt med olika typer av självskadande beteende hos

Läs mer