Autism, Etik, Forskning, Problembeteenden

Självskadebeteende hos individer med autism

TILLÄGG APROPÅ UPPDRAG GRANSKNING 2022 09 15: I enskilda fall kan det vara dåligt att avbryta självskadande. Forskningen säger dock att det kan fungera och faktiskt minska självskadande, det har vi vetat åtminstone sedan en jämförande studie 1988. Som förälder

Läs mer