Beteendeterapi, Forskning

En modell för hur klinisk utbrändhet/utmattningssyndrom kan utvecklas och vidmakthållas

Niclas Almén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi beskriver i en artikel i Environmental Research and Public Health1 en teori om hur utmattningssyndrom kan utvecklas och vidmakthållas. Den teoretiska modellen kan förhoppningsvis ge en känsla av kontroll

Läs mer