Beteendeanalytiska begrepp

Beteendeanalys är ett forskningsfält som fokuserar på hur beteenden påverkas av sitt sammanhang. Forskningen inom fältet utgår framförallt från vad som händer direkt innan och direkt efter ett beteende. Ofta kallar vi det som sätter igång ett beteende för antecedenter och det som händer direkt efter för konsekvenser. Konsekvenserna delar vi upp i förstärkare och försvagare/bestraffare. Förstärkare ökar chansen att beteendet sker igen och försvagare/bestraffare minskar chansen att beteendet sker igen.

Antecedent beteende konsekvens - Beteendeanalys.nu
Illustration av händelsekedjan som oftast analyseras i beteendeanalys, antecedenten leder till ett beteende som i sin tur får en konsekvens.

Förstärkning delas ibland upp i två typer

  • Positiv förstärkning innebär att någonting läggs till och beteendet ökar.
  • Negativ förstärkning innebär att någonting tas bort och beteendet ökar.

Försvagning delas också upp på samma sätt

  • Positiv försvagning innebär att någonting läggs till och beteendet minskar
  • Negativ förstärkning innebär att någonting tas bort och beteendet minskar

Tillämpad beteendeanalys (TBA)

Tillämpad beteendeanalys (TBA) är forskning kring hur beteendeanalys kan användas till att förbättra individers liv. För att kallas TBA bör insatser i stora drag uppfylla sju stycken krav (dimensioner). TBA har starkt forskningsstöd, främst kring att hjälpa individer med psykiska funktionsnedsättningar.