Formulär och modeller

Här finns fomulär för TBA- och PBS-insatser. De är utformade för att användas av (eller i samarbete med) professionella med kunskap kring beteendeanalys.

Klassrumsobservationer

Självskattning av ledarskap i klassrummet – 10 pedagogiska ledarskapsstrategier

Observation av pedagogik för skola – Registrering av pedagogbeteenden, tid med uppgift för en elev samt utmanande barnbeteende

Planerad aktivitetskoll PLACHECK – Registrering av procent elever som ägnar sig åt arbete

Funktionell kartläggning

Motivation Assessment Scale (MAS) på svenska– Formulär för att skatta möjlig funktion av problembeteende

Strukturerad ABC-analys – Formulär för strukturerad situationsregistrering av problembeteende

Funktionell kartläggnings- och förstärkarintervju med elev – Intervjuformulär för samtal med elev

Registrering av tid med uppgift + ABC – Registering av tid med uppgift med utrymme för situationregistrering av problembetende

Modeller för beteendeanalytisk terapi

Modell för klinisk utbrändhet/utmattningssyndromLäs även en text om modellen