Etik, Problembeteenden, TBA

Dr Greg Hanleys text om dagens TBA på svenska

Såhär ser dagens TBA ut när man påbörjar behandling med en autistisk person, särskilt med någon som ägnar sig åt problembeteenden.

Dagens TBA (tillämpad beteendeanalys) handlar om att kontinuerligt lära sig om den autistiska personens intressen för att kunna skapa en uppskattad inlärningsmiljö. Där kan den autistiska personen utveckla färdigheter som kan uppskattas av såväl personen själv som andra. Nedan följer en guide för dem som implementerar dagens TBA, skriven för dem som är nyfikna på hur dagens TBA ser ut.

Läs hela texten här: https://practicalfunctionalassessment.com/2020/10/08/swedish-translation-of-a-perspective-on-todays-aba-by-dr-greg-hanley/

Ladda ner texten som PDF här: https://practicalfunctionalassessment.files.wordpress.com/2020/10/ett-perspektiv-pa-dagens-tba-fran-dr-hanley.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *