EIBI, Inkludering, TBA

Promptning – Att hjälpa barn att göra saker på egen hand

När ett barn inte vill eller kan göra en sak är det ofta en naturlig respons att göra saken åt barnet. Om ett barn hamnar efter och har många saker att lära sig är det viktigt att istället för att göra saker åt barnet hjälpa barnet att göra rätt, det brukar kallas att prompta. Det kan gälla både aktiviteter i vardagen och i strukturerad träning. Att hjälpa barnet på traven så att barnet gör så mycket som möjligt på egen hand kan öka barnets färdigheter. Det går att prompta på många oliksa sätt, exempelvis hjälpa barnet fysiskt att göra en rörelse, visa hur man gör, peka på det barnet ska göra eller säga det vi vill att barnet ska säga. Promptning har bra forskningsstöd för att hjälpa barn med autism lära sig färdigheter(1).

Bra saker att tänka på

  • Ha en plan för hur du ska prompta
  • Hjälp barnet så lite som möjligt
  • Se till att barnet lyckas
  • Om du vet att barnet inte kan en sak, hjälp till direkt, vänta inte på tvekan eller felsvar från barnet
  • Hjälp barnet gradvis mindre och mindre
Exempel på olika typer av promptning
  1. Steinbrenner, J. R., Hume, K., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., & Mcintyre, N. S. (2020). Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism. The University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice Review Team.April, 1–140.

6 thoughts on “Promptning – Att hjälpa barn att göra saker på egen hand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *