EIBI, Etik, Inkludering, Problembeteenden, TBA

Funktionell kommunikationsträning (FCT)

Hos barn som har svårt att kommunicera är det extra vanligt med problembeteenden 1,2 Ofta hänger problembeteenden ihop med att barnet har svårt att kommunicera någonting, och att problembeteendet är barnets mest effektiva sätt att kommunicera sitt behov 3. Problembeteenden kan vara t.ex. slå sig själv eller andra eller skada sig själv.

Funktionell kommunikationsträning (FCT)

I FN:s konvention om barnets rättigheter står i paragraf 12 och 13 att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet samt  har rätt att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter 4. Att lära barn att kommunicera sina behov är med andra ord viktigt av minst två orsaker: 1) Det är en rättighet enligt FN och viktigt för barnets självständighet och utveckling. 2) Det kan minska ett barns problembeteenden.

Att hjälpa barn med kommunikationsbrister att uttrycka sitt behov istället för att utföra problembeteenden är ett av de vanligaste sätt som beteendeanalytiker hjälper barn med särskilda behov 5. Detta görs genom att kartlägga var och när problembeteenden uppkommer för att sedan öva strukturerat på att kommunicera sitt behov på något annat sätt. Vilket kommunikationssätt som används väljs utifrån vad som passar individen bäst och kan vara exempelvis bilder, tecken eller talat språk. Funktionell kommunikationsträning har gott forskningsstöd 6,7.

Träningen går till så att man skapar en situation där barnet vill ha något, och sedan hjälper barnet att göra det kommunikativa beteendet (t.ex. lämna över en bild på ett kex för att få ett kex, eller vinka hejdå för att en person ska gå iväg). Direkt när barnet utför det kommunikativa beteendet så gör man det som barnet vill. På detta sätt kan det kommunikativa beteendet konkurrera ut det skadliga beteendet och bana väg för mer utveckling, självständighet och livskvalitet för barnet. När ett kommunikativt beteende är på plats kan man lära barnet att begära fler saker och öva på att vänta för att barnet ska kunna klara av att vara i så många miljöer som möjligt. Forskning visar att arbetssättet minskar problembeteende och ökar barnets användning av annan kommunikation7

Det är centralt för barn med kommunikationssvårigheter att få öva på kommunikation oavsett om bristerna leder till problembeteenden eller inte, barn har rätt att kommunicera. För att öva kommunikation strukturerat finns exempelvis manualen PECS 8 för bildkommunikation, PRT 9 och ESDM 10 för övning framförallt med utgångspunkt i lek, VB-MAPP 11 för mer omfattande kartläggning och insatser. Tyvärr finns inget av detta material på svenska.

Referenser

1.        Benner, G. J., Nelson, J. R. & Epstein, M. H. Language skills of children with EBD: A literature review. J. Emot. Behav. Disord. 10, 43–59 (2002).

2.        Hutchins, T. L. & Prelock, P. A. Using Communication to Reduce Challenging Behaviors in Individuals with Autism Spectrum Disorders and Intellectual Disability. Child Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 23, 41–55 (2014).

3.        Durand, V. M. & Moskowitz, L. Functional Communication Training: Thirty Years of Treating Challenging Behavior. Topics Early Child. Spec. Educ. 35, 116–126 (2015).

4.        UNICEF. Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Stock. UNICEF Sverige (2009).

5.        Tiger, J. H., Hanley, G. P. & Bruzek, J. Functional Communication Training: A Review and Practical Guide. Behav. Anal. Pract. 1, 16–23 (2008).

6.        Steinbrenner, J. R. et al. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism. 1–140 (2020).

7.        Chezan, L. C., Wolfe, K. & Drasgow, E. A Meta-Analysis of Functional Communication Training Effects on Problem Behavior and Alternative Communicative Responses. Focus Autism Other Dev. Disabl. 33, 195–205 (2018).

8.        Bondy, A. & Frost, L. PECS Training Manual, Second Edition | Pyramid Educational Consultants. (Pyramid Educational Consultants, Inc, 2002).

9.        Koegel, R. L. & Koegel, L. K. Pivotal Response Treatment for Autism Spectrum Disorders, Second EditionBrookes Publishing Company (2019).

10.      Rogers, S. J., Dawson, G. & Vismara, L. A. An Early Start for Your Child with Autism: Using Everyday Activities to Help Kids Connect, Communicate, and Learn: Rogers, Sally J., Dawson, Geraldine, Vismara, Laurie A. (Guilford Publications, 2012).

11.      Sundberg, M. L. VB-MAPP, Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program: Guide – 2nd ed.(AVB Press, 2008).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *