Autism, EIBI, Forskning

Uppdaterat forskningsläge för barn och ungdomar med autism

Frank Porter Graham Child Institute har gjort en uppdaterad genomgång av forskningsläget för interventioner för barn och ungdomar med autism. I studien ingår studier publicerade 1990 – 2017. I studien ingår en översikt över vilka interventioner som har forskningsstöd för vilka färdighetsområden för vilka åldrar. Här är en svensk översättning av matrisen, som kan hjälpa att få överblick över fältet (översättningen är ej godkänd av författarna):

Översikt över evidensbaserade interventioner för barn och ungdomar med autism

Översikten bygger på en systematisk översikt som tar hänsyn till både single-case-studier och randomiserade kontrollerade studier. Den bygger också på att fokusera på så specifika interventioner som möjligt, som man sedan kan använda för att skräddarsy stödet till den enskilda personen.

Referens:
Steinbrenner, J. R., Hume, K., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., McIntyre, N. S., Yücesoy-Özkan, S., & Savage, M. N. (2020). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism. The University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice Review Team.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *