Autism, Forskning

Att stödja personer med autism genom oroliga tider

UNC Frank Porter Graham Child Development Institute Autism Team har sammanställt 7 forskningsbaserade strategier för att stödja personer med autism genom oroliga tider. Detta är tänkt som ett stöd i pandemikrisen vi just nu upplever i stora delar av världen. Strategierna som beskrivs är:

  • Skapa förståelse
  • Ge möjligheter att uttrycka sig
  • Prioritera lugnande övningar och copingstrategier
  • Bibehåll rutiner
  • Skapa nya rutiner
  • Uppmuntra relationer (på avstånd)
  • Var lyhörd för förändrade beteenden

Här är materialet översatt till svenska av Tobias Rasmussen, leg. psykolog, Lenita Holmboe, leg psykolog och certifierad beteendeanalytiker (BCBA) och Oscar Strömberg, leg. logoped. Översättningen har godkänts av FPG och är ok att sprida.

Originalmaterialet:

Hume, K., Waters, V., Sam, A., Steinbrenner, J., Perkins, Y., Dees, B., Tomaszewski, B., Rentschler, L., Szendrey, S., McIntyre, N., White, M., Nowell, S., & Odom, S. (2020). Supporting individuals with autism through uncertain times. Chapel Hill, NC: School of Education and Frank Porter Graham Child Development Institute, University of North Carolina at Chapel Hill. Retreived from: https://afirm.fpg.unc.edu/supporting-individuals-autism-through-uncertain-times

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *