Autism, Etik, Intellektuell funktionsnedsättning, LSS

Kompetens inom LSS-verksamheter

IVO granskar ett LSS-boende Växjö1. Det finns uppgifter om att en individ låsts in under två års tid. Tvångsvård får inte ske i ett LSS-hem. I rapporteringen är det lätt att glömma att det är just i sitt hem personen

Läs mer