Föreningar för beteendeanalys

Svenska föreningar

Svenska föreningen för beteendeanalys (SWABA)
SWABASWABA är en förening för alla som är intresserade av beteendeanalys. Föreningens mål är att samla och sprida information om beteendeanalys, och att främja forskning, tillämpning och utbildning. SWABA är Affiliate chapter inom den internationella organisationen ABAI

 

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF)
BTF logoBTF:s syfte är att sprida information om beteendeterapi. Detta sker bland annat genom att marknadsföra utbildningar med seriösa utbildare. Föreningen har i egen regi vidareutbildningar i kognitiv beteendeterapi i form av kortare kurser och workshops.

 

Svenska avdelningen av Association for Contextual Behavioral Science (SvACBS)
Svenska ACBSSvACBS är en dotterorganisation till ACBS, som är föreningen för kontextuell beteendevetenskap. ACBS ändamål är att minska mänskligt lidande och att öka välbefinnande genom forskning och praktik grundad i kontextuell beteendevetenskap.

 

 

Internationella föreningar

Association for Behavior Analysis International (ABAI)
ABAIAssociation for Behavior Analysis International (ABAI) är en medlemsorganisation för dem som är intresserade av filosofi, vetenskap, tillämpning och undervisning i beteendeanalys.

 

Association of Professional Behavior AnalystsAPBA
Föreningen för professionella beteendeanalytiker (APBA) är en ideell organisation vars uppgift är att främja och fördjupa vetenskapsbaserad praktik inom tillämpad beteendeanalys.

 

Association for Contextual Behavioral Science

Svenska ACBS

ACBS ändamål är att minska mänskligt lidande och att öka välbefinnande genom forskning och praktik grundad i kontextuell beteendevetenskap. Inom ACBS samlas bl.a. intresserade av relationsinramningsteori och ACT.

Behavior Analyst Certification Board

BACB logo

Behavior Analyst Certification Board är en amerikansk förening som certifierar beteendeanalytiker. Tanken med certifieringen är att öka patientsäkerheten för beteendeanalystiska interventioner. För att bli certifierad beteendeanalytiker (BCBA) krävs en master i beteendeanalys, pedagogik eller psykologi samt godkänd kurssekvens på en akrediterad utbildning inom beteendeanalys samt 1500 timmars beteendeanalytiskt arbete under handledning av en BCBA. När man gått kursen behöver man också klara ett examinationsprov. I Sverige finns 16 certifierade beteendeanalytiker. Vill du hitta en svensk BCBA, gå till BACB:s sökfunktion och välj Sweden under International innan du söker.