Forskning, Problembeteenden, Skola

Akademiska svårigheter och problembeteenden

Många barn i svårigheter upplever både akademiska utmaningar och uppvisar problembeteenden. En artikel av Gettinger med kollegor i Journal of School Psychology1 beskriver en modell för hur akademiska svårigheter och problembeteenden samverkar. Modellen beskriver att problembeteenden och akademiska svårigheter har ömsesidig påverkan på varandra. Dessa kan skapa negativ cykel med ökning av både problembeteenden och misslyckanden med skolarbetet. Denna cykel börjar vanligtvis i lågstadiet och blir svårare att bryta ju längre den fortsätter.

Modell för sambandet mellan problembeteenden och akademiska svårigheter

Två vägar till svårigheter

Vissa elever startar skolan med akademiska svårigheter och har därför svårt att hänga med i undervisningen (överst i modellen). Med tiden hamnar de mer efter vilket kan leda till att skolarbetet blir svårt och jobbigt. Detta leder till minskat engagemang och ökade problembeteenden. Detta begränsar elvernas skolmässiga utveckling ytterligare. Andra elever startar skolan med problembeteenden (underst i modellen) som begränsar deras deltagande i undervisningen och minskar inlärning.

Oavsett om eleven startar med akademiska svårigheter eller problembeteenden kan utvecklingen bli liknande: Svåra uppgifter blir obehagliga och leder till problembeteenden som gör att eleven slipper uppgiften. Problembeteendena kan också bli förstärkta av uppmärksamhet ifrån lärare (tillsägelser) och kamrater (t.ex. skratt).

Stöd som adresserar båda problemen

Baserat på denna analys menar artikelförfattarna att stödinsatser bör adressera både elevens akademiska utmaningar och problembeteenden. De skapade utifrån detta ett pedagogiskt paket av insatser som var och en har forskningsstöd. En generell färdighetsbrist som ofta leder till generella skolsvårigheter är läsning. I paketet ingick därför både övning av läsflyt och insatser för att öka motivation och minska problembeteenden. De tio strategierna var bl.a. tydliga förväntningar, modellering av läsning, mängdträning i läsning, feedback, beröm och promptning. Insatsen ledde till ökad motivation, ökat läsflyt och minskade problembeteenden. Detta tyder på att modellen har ett värde för att förstå och hjälpa elever i svårigheter med skola och problembeteende.

Referens

1 Gettinger, M., Kratochwill, T. R., Eubanks, A., Foy, A., & Levin, J. R. (2021). Academic and Behavior Combined Support: Evaluation of an integrated supplemental intervention for early elementary students. Journal of School Psychology, 89(October), 1–19. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2021.09.004

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *