TBA byter namn
TBA

TBA står inför namnbyte

Täby Basket Association har uppmärksammat att deras förkortning (TBA) är samma som förkortningen för forskningsfältet tillämpad beteendeanalys. För att undvika sammanblandning har det beslutats att tillämpad beteendeanalys (TBA) ska byta namn. Detta är också ett steg i moderniseringen av forskningsfältet, som behöver en nytändning för att konkurrera med andra teorier om mänskligt beteende, som t.ex. de Ljungianska arketyperna. Nytt namn är inte bestämt, men alternativen som övervägs är:

  • Högeffektivt bemötande (HEB)
  • Kontextuell beteendetekonologi (KBT)
  • Läran angående beteende (LAB)
  • Djupgående experimentellt riskprevention (DERP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *