Autism, Forskning, Inkludering, TBA

TBA kan öka individers självständighet

oÖka självständighet - beteendeanalys.nu

Många personer med autismdiagnos saknar färdigheter för att leva ett självständigt liv. Med tillämpad beteendeanalys kan barnet öva färdigheter för att få ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar. TBA:s möjligheter att öka personers självständighet är påvisad i flera översiktsstudier, bl.a. denna:

Smith, T., & Iadarola, S. (2015). Evidence Base Update for Autism Spectrum Disorder. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 44(6), 897–922. https://doi.org/10.1080/15374416.2015.1077448

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *