Autism, EIBI, Forskning, Förskola, Skola

Öva lek

Öva lek - beteendeanalys.nu

Funktionell lek är ett vanligt underskott hos personer med autism. Det är möjligt att öva på att leka för att få fler sätt att interagera med andra. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för barn och unga med autism. Lek är ett område som artikeln går igenom forskningsstödet kring och flera strategier visade sig ha tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade.

För att en metod skulle räknas som evidensbaserad krävdes antingen A) två välgjorda experimentella gruppstudier av två olika forskningsgrupper, B) Fem single case-studier av tre olika forskningsgrupper eller C) en välgjord experimentell gruppstudie och tre välgjorde single case-studier av mer än en forskningsgrupp.

Dessa metoder och processer har enligt artikeln  forskningsstöd för att lära ut lek till någon åldersgrupp i översiktsartikeln (jag ber om ursäkt att jag inte har bra översättningar för alla):

Antecedentbaserad intervention
Differentiell förstärkning
Funktionell kommunikationsträning
Modellering
Föräldraimplemnterad intervention
Pivotal response training
Promptning
Förstärkning
Response intetruption and redirection
Lekmanus (Scripting)
Self Management
Sociala berättelser
Social färdighetsträning
Strukturerade lekgrupper
Uppskjuten promptning (time delay)
Videomodellering
Visuellt stöd

2 thoughts on “Öva lek

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *