TBA

Self Management

De som har möjlighet jobbar nu hemma i högre utsträckning. Många barn är också hemma mer. Detta medför såklart stora förändringar för många personer, både vuxna och barn. Detta innebär nya utmaningar, t.ex. kring att lyckas göra sitt arbete i ett nytt sammanhang eller sysselsätta och strukturera för sina barn. Att använda strategier för självstyrning kan vara ett sätt att göra situationen lättare att hantera. 

Self management är att arrangera sin miljö med hjälp av beteendestrategier för att öka chansen att göra saker som är bra för en. Detta kan göras på många olika sätt och alla kan använda någon form av strategi.

När man ska göra beteenden i nya miljöer (t.ex. hemma istället för på arbetsplatsen) saknas många signaler som i vanliga fall styr ens beteende. Arbetsplatsen är i sig en signal om att jobba eftersom det är det vi brukar göra i den miljön, medan hemmet ofta är kopplat till andra beteenden. Hemma har vi signaler som sätter igång t.ex. städande, TV-tittande, vilande som gör det svårt att jobba fokuserat.

Checklista

Att börja dagen med att göra en checklista ökar chanserna både att ha kontroll över vad du gör under dagen och att känna dig tillfredsställd med din arbetsdag. När du följer checklistan ökar chansen att den styr ditt beteende om du fokuserar på en punkt i taget tills den är klar. Lägger du upp en plan kring att göra ett visst antal punkter innan en pausaktivitet ökar det också chansen till fokuserat arbete. Glöm inte att få med även fysisk aktivitet, t.ex. promenader!

Det går också att göra checklistor till barn som är hemma. Då är det bra att först sätta en aktivitet som barnet inte skulle välja själv men som är nyttig för att sedan sätta en aktivitet barnet ofta väljer själv.

Schema

Det är viktigt med struktur både för barn och vuxna, för vissa barn ännu mer än för andra. Framförallt många barn med neuropsykiatriska tillstånd är det hjälpsamt om rutinerna är så lika hur det brukar vara som möjligt, och att det sker tydlig förberedelse. Ett schema ska gärna vara utiformat utifrån den som ska följa det. För barn är det ofta bra med bilder. På www.bildstod.se går det att göra egna schemabilder. Ta med både roliga och måste-aktiviteter, och tydliggör när det är lunch, handtvätt och andra rutiner också!

Self management - Beteendeanalys.nu

Om ditt barn t.ex. mår bra av någon form av rörelse men ofta väljer att sitta med en skärm kan det vara bra att först sätta ”leka utomhus 15 minuter” innan ”iPad 20 minuter”. Du kan också lägga upp ett schema som möjliggör för dig som vuxen att utföra dina sysslor.

Belöna sig själv

Om ditt barn t.ex. behöver räkna matte för att inte komma efter är det fint om barnet själv kan sköta sitt arbete en stund. Ett sätt som fungerar för vissa barn är att ha ett eget belöningssystem. T.ex. kan barnet sätta upp en smiley på en remsa för varje mattetal hen gör. 10 smilies ger tillgång till en pausaktivitet, t.ex. iPad, pussel, promenad med vuxen.

Pauser

Se till att boka in pauser under dagen, då du gör annat än jobb eller hushållssysslor. Se till att pauserna är något som är väldigt olikt det du ansträngt dig med. Om du gjort något stillasittande är det bra med en aktivitet med rörelse.

Timer

Att använda en timer är ett bra sätt för både vuxna och barn att fokusera. Om man vet att man t.ex. har en kvart på sig att utföra en uppgift är det lättare att mobilisera och faktiskt göra den.

Pysselbok

För barn som har svårt att sysselsätta sig kan det vara bra att ha en pysselbok. Behöver barnet lite extra motivation kan man ha en bild i slutet av boken på en rolig aktivitet. När barnet gjort pysselboken kan hen byta in bilden mot den roliga aktiviteten. De första gångerna barnet gör pysselboken kan hen behöva att man hjälper till att göra uppgift och bläddra. Har man sidorna laminerade kan man torka av sidorna och så kan barnet få göra igen. Är det genomtänkt material får barnet både sysselsättning och träna på något viktigt! T.ex. förstå vad som hänger ihop eller att skriva bokstäver.

Rensa miljön

Eftersom olika miljöer triggar olika beteenden är det bra att ta kontroll över sin miljö också. För barn kan det vara att lägga undan saker som barnet inte får använda. För vuxna som ska jobba kan det vara t.ex. att stänga av mailnotiser och schemalägga när man kollar mailen och för in nya punkter i sin checklista.

Forskningsstödet för personer med autism:

Carr, Monica & Anderson, Angelika & Moore, Dennis. (2014). Self-Management Interventions on Students With Autism: A Meta-Analysis of Single-Subject Research. Exceptional children. 10.1177/0014402914532235.

3 thoughts on “Self Management

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *