Forskning, Problembeteenden, Skola

Att minska problembeteenden i grundskola

Att minska beteendeproblem i grundskolan - beteendeanalys.nu

2008 gjorde Amerikanska utbildningsdepartementet en översikt kring vilka strategier som har dokumenterad effekt för att minska beteendeproblem i grundskolan. De delade upp sina resultat i fem stycken övergripande typer av strategier.

Fem strategier för att minska beteendeproblem

1. Analysera problembeteendet utifrån vad som sätter igång samt förstärker det (antecedenter och konsekvenser). Utifrån detta kan en individualiserad plan för att adressera beteenden utformas.
2. Ändra lärmiljön i klassrummet för att minska problembeteendet. Minska faktorer som triggar problembeteendet, t.ex. akademiska överkrav. Prata återkommande om era klassrumsförväntingar samt ge positiva konsekvenser till dem som följer dem, anpassa schema, miljö och aktiviteter samt använd strategier för att öka elevernas aktiva deltagande i lektion. Starkt stöd
3. Lär ut och förstärk färdigheter för att öka vänlighet och lugn. Detta ökar chanserna för att behålla ett positivt klassrumsklimat. När elever lär sig prosociala beteenden minskar behovet av problembeteenden. Starkt stöd
4. Ta stöd från andra professioner och elevernas familjer för att tillsammans jobba för minskade problembeteenden
5. Bedöm om problemen bör adresseras med hjälp av skolövergripande strategier och, om så är fallet, implementera de som i forskning visat sig minska negativt och öka positivt samspel.

Vill du fördjupa dig finns rapporten att läsa här. Nedan följer fullständig referens:

Epstein, M., Atkins, M., Cullinan, D., Kutash, K., and Weaver, R. (2008). Reducing Behavior Problems in the Elementary School Classroom: A Practice Guide (NCEE #2008-012). Washington, DC: National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Retrieved from http:// ies.ed.gov/ncee/wwc/publications/practiceguides.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *