Autism, Forskning

Meningsfull sysselsättning för personer med autism

Meningsfull sysselsättning - beteendeanalys.nu
 

Personer med autism kan ha svårt att komma in i arbetslivet eller hitta meningsfulla aktiviteter. Det går att öva strukturerat för att kunna hitta en meningsfull sysselsättning. I en översiktsartikel (Wong, C., et al, 2014) beskrivs 27 evidensbaserade strategier för personer med autism upp till 22 år. Yrkesfärdigheter är ett av områdena i artikeln och flera strategier har tillräckligt med studier för att definieras som evidensbaserade*.

Dessa interventioner har enligt artikeln forskningsstöd för att skapa förutsättningar att klara någon form av jobb eller sysselsättning (jag ber om ursäkt att jag inte har bra översättningar för alla):

  • Strukturerad träning enligt TBA (Discrete trial teaching)
  • Promptning
  • Förstärkning
  • Modellering
  • Videomodellering
  • Scripting
  • Teknologiska hjälpmedel
  • Self management

Sam Forbes har autismdiagnos och jobbar på Starbucks


Fotnot kring definitionen av evidensbaserad i översiktsstudien:
*För att en metod skulle räknas som evidensbaserad krävdes antingen A) två välgjorda experimentella gruppstudier av två olika forskningsgrupper, B) Fem single case-studier av tre olika forskningsgrupper eller C) en välgjord experimentell gruppstudie och tre välgjorde single case-studier av mer än en forskningsgrupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *