Autism, EIBI, Etik, TBA

10 anledningar att barn med autism förtjänar TBA

Barn med färg på händerna
 

Mary Beth Walsh är förälder till ett barn med autismdiagnos. Hon och hennes son har varit hjälpta av tillämpad beteendeanalys. Hon har skrivit en text om vad hon tycker är de viktigaste anledningarna att barn med autism förtjänar TBA. Här är en kort svensk sammanfattning av artikeln:

Barn med autism förtjänar TBA eftersom det finns mer vetenskapliga studier som visar att TBA ”fungerar” än någon annan behandling

TBA har ett stort forskningsstöd, men det brukar inte vara det som får föräldrar att vilja använda TBA. Många föräldrar refererar till boken ”Let me hear your voice” av Catherine Maurice som anledning till sin motivation. Samtidigt upplever många föräldrar att det är specifika insatser som hjälpt just deras barn, t.ex. att barnet lärt sig någon specifik färdighet, blivit mer självständig, lärt sig att prata, att gå på toa eller att sova hela natten. Att ”fungera” handlar om olika saker för olika familjer och det finns forskningsbaserat stöd för att hjälpa till med många olika svårigheter.

Barn med autism förtjänar TBA eftersom de är mänskliga

Autister är varken mer eller mindre mänskliga än andra människor, de är inte en annan art än sina föräldrar. De kan lära sig saker med hjälp av beteendeforskningens principer kring hur människor lär.

Barn med autism förtjänar TBA eftersom det hjälper deras föräldrar att vara de bästa föräldrarna de kan vara för dem

Att vara förälder till ett barn med autismdiagnos är ofta klurigare än till ett barn utan, det kan vara svårare att hjälpa barnet uppnå sin potential. Föräldrar som använder TBA vet de att de gör sitt yttersta för att ge sitt barn så bra möjligheter som det bara går.

Barn med autism förtjänar TBA eftersom det hjälper dem att sova under natten och att gå på toaletten

Med hjälp av strategier från TBA kan barn lära sig att bli mer självständiga. Föräldrar måste ofta dra det största lasset kring att lära sina barn aktiviteter i dagliga livet, det görs lättare med hjälp av beteendeprinciper och bra registreringar av hur det går för barnet.

Personer med autism förtjänar TBA eftersom det är det bästa försvaret mot för lågt satta förväntningar

Att acceptera en person betyder inte att acceptera idén att de inte kan lära sig. I själva verket skulle jag hävda motsatsen – att verkligen acceptera en person innebär att omfamna idén att hen kan lära sig saker vilka funktionsnedsättningar hen än har. TBA ger vägar att lära sig så mycket som möjligt.

Barn med autism förtjänar TBA eftersom det kan lära dem att skaffa vänner

För barn med autism som har goda språkkunskaper kan beteendeintervention användas för att stödja inlärning av de sociala färdigheter som krävs för att samspela framgångsrikt med andra barn. Det finns en ökande mängd forskning om kamratinteraktioner, och det är toppen för många barn med autismdiagnos. För min son, som språket alltid kommer att vara en utmaning för, visade det sig att sociala interaktioner underlättades av bollfärdigheter. Vi tränade på att leka med boll i flera månader och han är nu väldigt bra på att spela boll. När han går till lekparken tar han alltid med sig en boll som får andra barn att komma fram och fråga om han vill kasta. De flesta barn är nöjda med förklaringen ”Han pratar inte mycket men vill gärna spela med dig” och så går de och kastar boll tillsammans.

Individer med autism förtjänar TBA eftersom det gör att deras föräldrar och lärare kan dra nytta av deras styrkor och preferenser

Du kan utveckla olika sätt att använda barnets preferenser till hens fördel med principer från beteendeforskning. Om ditt barn har behov av tydliga rutiner, hitta sammanhang där tydliga rutiner är en styrka.

Barn med autism förtjänar TBA eftersom det kan lära föräldrar att ta beslut i stunden

Föräldrar spenderar oftast mycket tid med sitt barn och kan använda den tiden för att hjälpa barnet att utvecklas. Med bra strategier kan du ofta hjälpa barnet att lyckas utföra viktiga beteenden i vardagen och bli mer och mer självständig.

Barn med autism förtjänar TBA eftersom någon dag föräldrarna kommer att dö

Tiden går och föräldrar kan inte alltid finnas där för sina barn. Med hjälp av TBA går det att hjälpa sitt barn att klara av olika sammanhang utan hjälp. Har barn lärt sig att göra saker på egen hand så kan de klara sig bra även utan sina föräldrar.

Individer med autism förtjänar TBA eftersom det kan förbereda dem för att vara sina egna bästa företrädare

Vissa barn kan lära sig att prata och därigenom uttrycka sina åsikter och behov. Andra behöver kommunicera med bilder eller tecken.  Att företräda sig själv är inte bara för dem med flytande språkkunskaper. Snarare skapar kompetens möjlighet att stå upp för sig själv, och beteendeintervention är för många vägen till den kompetensen.

Varje barn förtjänar en chans att visa alla andra vad hen är kapabel till, varje barn förtjänar att lära sig allt hen kan lära sig, varje barn med autism förtjänar effektiva beteendeinterventioner, och det är upp till oss föräldrar att se till att våra barn med autism får vad de förtjänar.

Här är en länk om du vill läsa hela artikeln på engelska:

Walsh, M. B. (2011). The top 10 reasons children with autism deserve ABA. Behavior Analysis in Practice4(1), 72–79. https://doi.org/10.1007/BF03391777

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3196209/pdf/i1998-1929-4-1-72.pdf

One thought on “10 anledningar att barn med autism förtjänar TBA

  1. Varför radar man upp massa exempel på saker och hänvisar till fördel med TBA, när inget av exemplen är något som är nödvändigtvis kopplat till TBA.

    TBA lider av samma avsaknad på evidens som de alternativ ansatserna; och det är enbart kopplat till att de forskningsmetoder som krävs för att påvisa evidens inte ät tillämpliga inom området. Det vi måste göra är att lyssna på de individer som ”blivit utsatta” för olika insatser och utvärdera verktygslådorna efter det. Och då finner vi individer som anser att de blivit skadade av TBA i unga år. Som alltid kommer vissa lida av dåligt hantverk, och det behöver inte bero på TBA i sig, men vi måste lyssna och försöka förstå vad det beror på att autistiska vuxna som fått erfara TBA ibland är väldigt kritiska till det de förknippar med TBA.

    En nyanserad bild med styrkor och svagheter samt med tydligt identiferade risker är det som varje seriös psykolog, som tillämpar en viss modell, måste kunna förmedla kring vald modell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *