Autism, Forskning

Att stödja personer med autism genom oroliga tider

UNC Frank Porter Graham Child Development Institute Autism Team har sammanställt 7 forskningsbaserade strategier för att stödja personer med autism genom oroliga tider. Detta är tänkt som ett stöd i pandemikrisen vi just nu upplever i stora delar av världen.

Läs mer